Buurt- en belangenvereniging Ver-Hitland

Nieuws

01-09-2018

Vrijdag 28 september buurtbbq!

Vrijdag 28 september buurtbbq!

Dit jaar zal de altijd gezellige buurt BBQ in het buurthuis worden gehouden.

We hebben cateraar Arie Kok geregeld die de BBQ zal verzorgen. 

 

Omdat de buurtvereniging ook een kleine bijdrage doet wordt het een smakelijke BBQ voor een redelijke prijs. € 7,5 euro voor volwassenen en € 4 voor kinderen (onder de 14 jaar).

 

Vanaf 17:30 uur ben je van harte welkom in het buurthuis voor een drankje (tegen de normale prijzen) en de (deels) gesponsorde buurt BBQ. De BBQ gaat aan tussen 18 en 20 uur.

 

Tot vrijdag 28 september.

 

Laat nog even vóór 12 september weten in een reply mail met hoeveel volwassenen en kinderen je komt. We moeten dit dan aan de cateraar doorgeven zodat we voldoende hebben voor iedereen.

 

Hartelijke groet,

Buurtbestuur Ver-Hitland.

08-08-2018

Bijeenkomst renovatie Groenendijk

Beste Buurtbewoners,

 

Recentelijk heeft iedereen een brief ontvangen over de renovatie van de Groenendijk die op een aantal plekken niet stabiel genoeg meer is. Van 18 augustus tot waarschijnlijk 1 oktober zal de Groenendijk eenrichtingsverkeer zijn (van Kortenoord tot Capelle) i.v.m. met de versteviging van de dijk. Ze gaan de dijk repareren tussen Kortenoord en Recreatiepark Hitland. In 2019 komt het stuk tussen het recreatiepark Hitland en ons buurtschap aan de beurt. In de periode van renovatie geldt eenrichtingverkeer op de Groenendijk.

 

Vanuit een aantal buurtbewoners hebben we daar wat reacties op gekregen. Als bestuur hebben de volgende vragen opgesteld:

Waarom de keuze voor eenrichting-verkeer?

  • Is er geen ontheffing mogelijk voor de bewoners van ons buurtschap? 
  • Je zou kunnen besluiten twee richtingsverkeer toe te staan voor bestemmingsverkeer. Of bereikbaar tot en met huisnummer xxx.
  • De werkzaamheden stoppen rond 16 uur in de middag. Dan kunnen we na die tijd toch wel weer vanuit Capelle het buurtschap in?
  • Geldt eenrichtingsverkeer ook voor fietser/brommers?
  • Houden de vrachtauto's zich wel aan de snelheid van 30 km per uur?

Deze vragen hebben we gestuurd naar het Hoogheemraadschap. Na telefonisch overleg hebben we afgesproken dat de heer Gerrit Wijnstekers (technisch specialist) van het Hoogheemraadschap dinsdagavond 14/8 om 20 uur naar het Buurthuis komt om over deze vragen te praten.

Wij zullen er als bestuur dan natuurlijk zijn. Maar alle buurtbewoners zijn natuurlijk van harte welkom om over dit onderwerp met de heer Wijnstekers in gesprek te gaan.

 

Mocht je er niet bij kunnen zijn dan zullen wij na de vergadering een kort verslag naar iedereen mailen.

 

Hartelijke groet,

Namens het bestuur,

 

Ger Jacobs

23-01-2018

Valantijn-Bingo op vrijdag 9 februari

Valantijn-Bingo op vrijdag 9 februari

Op vrijdag 9 februari wordt de jaarlijkse Valentijnsbingo georganiseerd in het buurthuis. Alle buurtgenoten en donateurs zijn van harte welkom. 

Aanvang 19:30 uur. Dit mag je niet missen!

 

 

22-12-2017

Vrijdag 5 januari nieuwjaarsreceptie in het buurthuis

Vrijdag 5 januari nieuwjaarsreceptie in het buurthuis

Op vrijdagavond 5 januari zal de nieuwjaarsreceptie worden gehouden. De receptie is voor alle leden en donateurs maar ook voor alle andere bewoners die in het buurtschap wonen.

 

Gezellig onder het genot van een glaasje elkaar het beste toewensen voor 2018. Ook zal er een loterij worden gehouden.

 

De receptie is van 19:30 tot circa 21:30.

 

We rekenen op een goede opkomst!

 

Het bestuur.

19-08-2017

Zonnebloemwedstrijd nadert hoogtepunt!

Zonnebloemwedstrijd nadert hoogtepunt!

Aan alle deelnemers van de zonnebloemwedstrijd.

Ik heb bij de aankondiging als meetperiode eind augustus begin september gezegd.

Omdat Manon, mijn rechterhand, volgende week woensdag naar Amerika vertrekt

en van plan is daar geruime tijd te verblijven, stelt zij voor om morgenmiddag, zaterdagmiddag dus, en/of

a.s. maandagavond de hoogtemeting te doen. 

Als het niet anders kan zou ik dinsdagavond nog kunnen meten met een andere assistent.

Door de warme voorzomer verwacht ik dat de meeste planten hun maximale hoogte

wel bereikt hebben en als het tegen zit door het gewicht van de bloem al aan het “krimpen” zijn.

 

Als degenen die in de vaste grond (of in pot) een zonnebloem hebben gekweekt

van meer dan 2500 mm hoog zich willen melden en dan tegelijk een eventuele voorkeur dag

of dagen willen noemen, dan probeer ik daarmee te schipperen.

 

Voor diegenen die in pot gekweekt hebben en een minimumhoogte van, pakweg,,

800 mm hebben weten te bereiken, geldt hetzelfde.

Daar ga ik dus ook eventueel met de meetdag schipperen.

Verder zou ik het zeer op prijs stellen  als iedere deelnemerzijn kweekresultaten,

waaronder de  hoogte (zonder tillen, Ger),  per e-mail bekend maakt.

 

Met vriendelijke groet,. Teun.

 

23-11-2016

Afrekenen Glasvezel project: Belofte maakt schuld

Afrekenen Glasvezel project: Belofte maakt schuld

Beste bewoners van ons buurtschap,

 

Van KPN hebben we het signaal gekregen dat alle bewoners zijn aangesloten op glasvezel. Sommige al enkele maanden en sommige pas 4 of 5 weken. De fasering van het aansluiten van alle bewoners was ook voor ons een verrassing maar volgens KPN kon dit niet veel anders. Iedereen zou nu dus een snelheid van meer dan 50 Mbs kunnen hebben (afhankelijk natuurlijk van het type abonnement).

Oorspronkelijk was de planning dat er in augustus afgerekend zou moeten worden met KPN. Maar door de gefaseerde planning is dit later geworden.

We hebben met KPN afgesproken dat we uiterlijk 1 januari 2017 aan onze financiële toezegging tegemoet zullen komen.

Deze mail is gericht aan alle bewoners waar we een emailadres van hebben. Dus ook aan degene die middels de enquete hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan snel internet of er niet voor willen betalen. 

 

We vragen nu het volgende:

 

  1. Degene die aan hebben gegeven een bijdrage van € 500 te willen betalen kunnen dit bedrag overmaken op de rekening van de buurtvereniging (bankrekening Buurtvereniging Hitland  NL 85 RABO 0351983201). Graag erbij vermelden: "Eenmalige vergoeding Glasvezelproject KPN"
  2. Degene die hebben aangegeven een andere (hoger of lager) te willen betalen kunnen het toegezegde bedrag overmaken aan de buurtvereniging met dezelfde vermelding.
  3. De drie bedrijven (in ieder geval Leefgoed De Olifant, Middelwatering Bouw en Capelse Streekbouw) zullen de factuur van € 1500 (excl BTW) rechtstreeks van KPN ontvangen. Dit in verband met de BTW verrekening.
  4. Als er bewoners zijn die eerder hebben aangegeven niet mee te willen doen maar nu wel plezier hebben van het snelle internet kunnen alsnog een bijdrage overmaken op rekening van de buurtvereniging (met dezelfde vermelding als bij 1 en 2)

Voor de categorie 1, 2 en 4 zal de buurtvereniging het geld aan KPN overmaken. Dit was een van de afspraken zoals we die met KPN hebben gemaakt.

 

Ik hoop dat iedereen die heeft aangegeven te zullen betalen zijn toezegging nakomt en het geld overmaakt uiterlijk 31/12/2016 op rekening van de buurtvereniging.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de projectgroep Glasvezel,

 

Ger Jacobs

 

24-06-2016

Status glasvezel

De blauwe mantelbuis is inmiddels van de centrale naar de verdeelkast op de dijk getrokken en is voorzien van drie glasvezelleidingen. Op 1 juni zullen alle verbindingen gereed zijn, maar pas op 1 juli zal het geheel in bedrijf worden gesteld, omdat andere providers de kans moeten krijgen ons een aanbod te komen doen.

KPN garandeert een snelheid van 40-45 Mb/sec. Of iedereen die snelheid krijgt hangt natuurlijk af van het type abonnement dat iedereen nu heeft. De bestaande koperverbinding blijft gehandhaafd en dan hoef je in principe niets te veranderen in je eigen aansluiting. 

Tot 1 augustus hebben we de gelegenheid om het nieuwe systeem te testen. Als de snelheid goed is zullen we in augustus KPN gaan betalen. Nadere informatie hierover volgt in juli.

07-04-2016

Glasvezel komt eraan!

Glasvezel komt eraan!
KPN is begonnen met de graafwerkzaamheden om de (blauwe) glasvezelkabel aan te leggen en aan te sluiten op de verdeelkast. De verdeelkast (ter hoogte van de afrit bij boerderij van Adriaan Verduin) is al vervangen en klaar voor de aansluiting.
De verwachting is dat alles is aangesloten vóór 1 juli. De exacte planning ontvangen we uiterlijk 15 april van KPN.
Alles gaat tot nog toe goed. Hier en daar zullen we wat overlast krijgen van de graafwerkzaamheden maar zonder overlast geen snel internet. Het gaat dus echt gebeuren.
Op de jaarvergadering van 13 mei zullen we meer details geven de status van het project.