Buurt- en belangenvereniging Ver-Hitland

Nieuws

11-03-2021

2 vrijstaande woningen i.p.v. appartementengebouw!

In het nieuwe ontwerp bestemmingsplan voor de locatie Middelwatering bouw wordt er nu vanuit gegaan van 2 vrijstaande woningen in plaats van het eerder geplande appartementengebouw. De ontwikkelaar is van het eerder plan afgeweken ondermeer doordat er veel bezwaren hier tegen waren. Goed nieuws dus!!

Volgens het bestemmingsplan komen er dus 2 vrijstaande woningen van ca 750m2 grondoppervlak.plan middelwateringbouw