Buurt- en belangenvereniging Ver-Hitland

Bestuur

Samenstelling

 

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden. Uitgangspunt is dat het bestuur een  afspiegeling is van het buurtschap Ver-Hitland. "Bovendijkers", "benedendijkers", "havenbewoners" en ook donateurs, Dit zijn veelal (ex-) Hitlanders die het buurtschap een warm hart toe dragen.

 

Het bestuur kent op dit moment de volgende samenstelling: